<h1>THÁP BIA </h1>- <h1>TỦ BẢO QUẢN BIA</h1> - <h1>MÁY LÀM LẠNH NHANH</h1>

vòi rót bia tươi

vòi rót bia tươi

vòi rót bia tươi

vòi rót bia tươi

vòi rót bia tươi
vòi rót bia tươi
PHỤ KIỆN BIA TƯƠI

Bom bia tiêu chuẩn Châu Âu

Bom bia 2L

ID:Bom bia có gắn vòi

Giá:Liên hệ

Bom bia có gắn vòi

ID:Bom bia

Giá:Liên hệ

Bom bia 2L

ID:Bom bia 2L

Giá:Liên hệ

Bom bia 5l có gắn vòi

ID:Bom bia 5l có gắn vòi

Giá:Liên hệ

Bom bia 5L

ID:Bom bia 5L

Giá:Liên hệ

Bom bia 50L

ID:Bom bia 50L

Giá:Liên hệ

Bom bia 30L

ID:Bom bia 30L

Giá:Liên hệ

Bom bia 20L

ID:Bom bia 20L

Giá:Liên hệ

PHẬP BIA KẾT NỐI

Coupler S

ID:Coupler S

Giá:Liên hệ

Coupler loại S

ID:Coupler S

Giá:Liên hệ

Coupler loại A

ID:Coupler

Giá:Liên hệ

Coupler A

ID:Phập bia loại A

Giá:Liên hệ

Phập bia loại S

ID:GK-S

Giá:Liên hệ

PHẬP BIA LOẠI A

ID:GK-A

Giá:Liên hệ

VÒI RÓT BIA TƯƠI

Vòi rót bia màu vàng đồng

ID:Vòi rót bia màu vàng đồng

Giá:Liên hệ

Vòi rót bia tươi

ID:Vòi rót bia tươi

Giá:Liên hệ

VÒI BIA V1

ID:GK-V1

Giá:Liên hệ

VÒI BIA V2

ID:GK-V2

Giá:Liên hệ

VÒI BIA V3

ID:GK-V3

Giá:Liên hệ

VÒI BIA T1

ID:GK-T1

Giá:Liên hệ

VÒI BIA T2

ID:GK-T2

Giá:Liên hệ

VÒI BIA Q1

ID:GK-Q1

Giá:Liên hệ

VÒI BIA Q2

ID:GK-Q2

Giá:Liên hệ

VÒI BIA Q3

ID:GK-Q3

Giá:Liên hệ

TRỤ BIA KIM LOẠI

TRỤ BIA GK-KL1

ID:GK-KL1

Giá:Liên hệ

TRỤ BIA GK-KL2

ID:GK-KL2

Giá:Liên hệ

TRỤ BIA GK-KL3

ID:GK-KL3

Giá:Liên hệ

TRỤ BIA GK-4

ID:GK-4

Giá:Liên hệ

TRỤ BIA GK-KL5

ID:GK-KL5

Giá:Liên hệ

Sản phẩm

Sản phẩm mới

Dự án

Tải bản mẫu

HOTLINE0939428004 - 0987510850 - 0963386117 E-mail
cncgiakhang@gmail.com