<h1>THÁP BIA </h1>- <h1>TỦ BẢO QUẢN BIA</h1> - <h1>MÁY LÀM LẠNH NHANH</h1>

Tháp bia

Tháp bia

Tháp bia

Tháp bia

Tháp bia
Tháp bia

Công trình thi công 

Chúng tôi là đơn vị đi đầu trong lắp đặt sản xuất tủ bảo quản bia , hệ thống làm lạnh bia , kho lạnh bảo quản bia .....

Chuyên tư vấn thiết kế lắp đặt kho lạnh và hệ thống chiết rót bia tươi - bia hơi 

Mô hình draft beer chuyên nghiệp